PIN-FREE HIJABS - DESIGNED & MADE IN-HOUSE WITH LOVE AND CARE

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden regelen het gebruik van de website van Noor D*Izar Noor D*Izar met btw-nummer BE 0838 368 624 en maatschappelijke zetel te 2640 Mortsel, Van Peborghlei 109. De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing telkens wanneer een offerte of bestelling via de webshop van Noor D*Izar wordt geplaatst via www.noordizar.eu.

De website van Noor D*Izar werd gecreëerd in opdracht van en wordt beheerd door Noor D*Izar. Gebruikers mogen de informatie op de site kosteloos bekijken en afdrukken voor persoonlijk gebruik, maar niet voor commerciële doeleinden.

Minderjarigen of handelingsonbekwamen dienen zich te laten vertegenwoordigen door hun ouders of een wettelijke vertegenwoordiger die eveneens gebonden zijn door deze algemene voorwaarden en het bestelformulier zelf moeten invullen, dan wel de handelingsonbekwame hiertoe expliciete toestemming moet verlenen, zoniet wordt de bestelling niet aanvaard. Hierbij blijven de bepalingen uit het navolgend art. 11 omtrent de verwerking van persoonsgegevens onverkort gelden.

Eenieder die een bestelling plaatst, bevestigt door de bestelling een natuurlijk persoon en geen handelaar te zijn of althans niet als handelaar te bestellen. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene voorwaarden die op de website worden gepubliceerd. Voor het plaatsen van een bestelling is het aanvaarden van de algemene voorwaarden noodzakelijk. Wie bestelt, verklaart de algemene voorwaarden van Noor D*Izar te kennen en te aanvaarden. De algemene voorwaarden zijn steeds beschikbaar en consulteerbaar via de website.

Bij elke bestelling zijn de algemene voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de website en factuur werden opgenomen, met uitsluiting van alle eventuele oudere of nieuwere bepalingen.

Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing. Wat niet uitdrukkelijk is bepaald in deze verkoopsvoorwaarden, wordt geregeld door de bepalingen van het Belgische recht.
 

2. Aanbod en bestelling

Een bestelling kan enkel worden geplaatst via www.noordizar.eu.

Bestellingen via de website worden geacht voor niet-beroepsmatige doeleinden te worden geplaatst. Deze algemene voorwaarden gelden enkel voor consumenten in de zin van de Belgisch Wet betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming van 6 april 2010. Handelaars die een bestelling voor beroepsdoeleinden willen plaatsen dienen zich desgevallend te bevragen bij de klantendienst.

Noor D*Izar verbindt er zich toe de op de website geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt en binnen de in deze algemene voorwaarden geformuleerde beperkingen. De online bestelling kan slechts verwerkt worden als de klant zich duidelijk heeft geïdentificeerd cfr. overeenkomstig art. 9.

Noor D*Izar behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren in geval van ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw, ernstig vermoeden van voor Noor D*Izar onaanvaardbare commerciële doeleinden of bij uitputting van de voorraad van een bepaald artikel.

Een bestelling is pas definitief na de aanvaarding van deze algemene voorwaarden, de prijzen en de beschrijving van het aanbod. Indien iets in het aanbod of na bestelling onvoldoende duidelijk zou zijn, kan de klant steeds contact opnemen via mail naar: info@noordizar.eu. Alle vragen worden zo snel als mogelijk beantwoord.
 

3. Betaling

De prijzen vermeld op de website zijn juist op het ogenblik van de bestelling. Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW. Betaling dient de levering vooraf te gaan en gebeurt via de volgende betalingsmogelijkheden: PayPal, Visa en Mastercard, Bancontact-Mistercash, iDeal, Sofort Banking, Belfius Direct Net en manueel Bankoverschrijving
 

4. Bevestiging bestelling

Nadat het systeem voornoemde bestelling heeft aanvaard, bevestigt Noor D*Izar de bestelling via e-mail.
 

5. Levering

Levering is enkel mogelijk in de hieronder vermelde landen.

De levering van het bestelde artikel gebeurt in een van de hieronder vermelde landen op het door de klant opgegeven adres. De gekozen leveringsmogelijkheid beïnvloedt de leveringstermijn.

De leveringstermijn gaat pas in na ontvangst van betaling, ook indien via overschrijving wordt betaald. Er wordt gestreefd naar een zo kort mogelijke leveringstermijn. binnen België is dit normaal gezien 1 à 2 werkdagen. Binnen de rest van Europa is dit 2 à 4 werkdagen en buiten Europa 5 à 8 werkdagen, afhankelijk van het land waar de levering zal gebeuren.

Verzendkosten zijn gemiddeld:
België 5,00 euro

Buurlanden:
Duitsland 9,00 euro
Frankrijk 10,50 euro
Luxemburg 8,50 euro
Nederland 8,00 euro
Verenigd Koninkrijk 14,00 euro

Rest van Europa:
Denemarken 17,00 euro
Italië 17,50 euro
Oostenrijk 17,50 euro
Portugal 18,00 euro
Rusland 35,00 euro 
Spanje 18,00 euro
Turkije 21,00 euro 
Zweden 19,00 euro
Zwitserland 23,00 euro

Afrika en Midden-Oosten:
Algerije 31,00 euro
Bahrein 31,00 euro
Egypte 31,00 euro
Jemen 31,00 euro
Marocco 31,00 euro
Qatar 31,00 euro
Saoedi-Arabië 31,00 euro
V.A.E. 31,00 euro

Azië en Oceanië:
Australië 22,00 euro
Japan 32,00 euro
Maleisië 30,00 euro
Singapore 30,00 euro

Amerika:
Canada 24,00 euro
Verenigde Staten 13,00 euro

Bestellingen binnen België worden vanaf 100 euro gratis geleverd. 
Bestellingen vanuit andere landen binnen Europa worden vanaf 150 euro gratis geleverd.
Bestellingen vanuit alle andere bestemmingen buiten Europa waar wij leveren worden vanaf 250 euro gratis geleverd.

Noor D*Izar is niet aansprakelijk voor vertraging of uitblijven van de levering door toedoen van de vervoerder of door toedoen van de leverancier.
 

6. Retour

De consument heeft het recht aan Noor D*Izar mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goederen.

Een retour wordt enkel aanvaard indien het artikel onbevuild en onbeschadigd is en zich in de originele verpakking bevindt met de originele labels en etiketten. Het passen van artikelen is uiteraard toegestaan.

Het artikel dient teruggestuurd te worden met het retourformulier naar volgende adres:
Noor D*Izar, Van Peborghlei 109, 2640 Mortsel, Belgium.

Dit bespaart u, en ons, in het geval van een klacht tijd en moeite.

Aan retour zijn naast eventuele verzendingskosten geen kosten noch enige vergoeding verbonden.

Na afhandeling van de retour wordt de klant door Noor D*Izar terugbetaald op dezelfde manier als de betaling werd uitgevoerd.
 

7. Garantie

Noor D*Izar hecht grote waarde aan een hoge productkwaliteit. helaas kan het echter af en toe gebeuren dat individuele artikelen niet aan onze normen voldoen. Mocht dit voor een van uw artikelen het geval zijn, dan willen wij ons bij voorbaat al verontschuldigen voor het ongemak.

Heeft U een klacht dan kan U dit melden aan onze klantenservice door het klachtenformulier in te vullen. Dit betreft uitsluitend goederen die u in de online shop van Noor D*Izar gekocht hebt.

Richtlijnen bij een klacht:

Wij accepteren de volgende redenen voor klachten:
Breifouten / weeffouten - Naadfouten - Gaten en naden die open gegaan zijn binnen de maand vanaf aankoopdatum.  

De volgende redenen voor klachten kunnen wij helaas niet accepteren:
Gekrompen goederen - Verkleurde goederen door het niet respecteren van de wasvoorschriften - Vlekken - Beschadiging door het niet respecteren van o.a strijkvoorschriften. 

Elk probleem, gebrek of beschadiging met betrekking tot de levering van een artikel, moet binnen de zeven dagen schriftelijk worden gemeld via een aangetekend schrijven aan het adres: Noor D*Izar, Van Peborghlei 109, 2640 Mortsel, Belgium.

De kosten van verzending vanuit België vallen ten laste van Noor D*Izar. Voor verzending vanuit andere landen, staat de klant zelf in voor de kosten.

Noor D*Izar is niet aansprakelijk voor overmacht, ongeluk, verkeerd gebruik of foute behandeling van een artikel door de klant. Een artikel met een aanvaard gebrek wordt kosteloos vervangen of hersteld. Indien de kosten van herstelling buiten verhouding zijn, behoudt Noor D*Izar zich het recht voor het artikel te vervangen of om te ruilen door een gelijkaardig artikel.


8. Handtekening en bewijs

De klant aanvaardt elektronische bewijsvoering.

De klant is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft.

Bij een eerste online bestelling of offerte dient de klant de inschrijvingsprocedure te volgen. Hierna hoeft de klant zich slechts terug aan te melden om een nieuwe bestelling of reservatie te plaatsen.

De uiteindelijke bevestiging van de bestelling door de klant geldt als aanvaarding van de bestelling aan de gestelde prijs. De bekrachtiging van de klant geldt als handtekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle verrichtingen via de website.


9. Aansprakelijkheid voor gebruik website

De website van Noor D*Izar is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen over onze producten en activiteiten. Noor D*Izar heeft het recht om op ieder ogenblik de website geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.

Noor D*Izar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige hinder of schade door het gebruik van internet, door enige panne van het systeem, het binnendringen van het systeem door buitenstaanders of van een virus, noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie of door om het even welk feit dat als overmacht kan worden aanzien.

Noor D*Izar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten in informatie op de website en hinder of schade die daaruit uitvloeit. 


10. Bescherming van de privacy

Noor D*Izar behoudt zich het recht voor om uitsluitend voor intern gebruik gegevens van de klant te verzamelen, dit zowel rechtstreeks via verzameling van de gegevens die door de klant worden opgegeven bij inschrijving en/of bestelling als onrechtstreeks door bvb. het gebruik van cookies, inschrijving nieuwsbrief of bestelling. De klant heeft overeenkomstig met de Wet van 8 december 1992 ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te allen tijde het recht om deze gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien hij/zij niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent de activiteiten van Noor D*Izar. Hiervoor kan de klant contact opnemen met Noor D*Izar, via info@noordizar.eu.


11. Intellectuele eigendom

Alle informatie en fotowerk op de website van Noor D*Izar is exclusieve eigendom van Noor D*Izar en auteursrechtelijk beschermd. Gebruikers die over een eigen website beschikken en die, zelfs voor louter persoonlijk gebruik, een automatische link willen instellen tussen een eigen site en de startpagina van Noor D*Izar, moeten hiervoor uitdrukkelijk toestemming vragen aan Noor D*Izar.


12. Bevoegdheid en toepasselijk recht

Deze overeenkomst is onderworpen aan de bepalingen van het Belgische recht. Ingeval van betwisting zijn enkel de zetels van het arrondissement Antwerpen en desgevallend het Hof van Beroep te Antwerpen bevoegd.


Bedrijfgegevens:

Noor D*Izar is een handelsnaam van Fatima Rafiy
Van Peborghlei 109
B-2640 Mortsel
Antwerpen, Belgium
Telefoon: +32 (0)488 00 58 35
E-mail: info@noordizar.eu

BTW: BE 0838 368 624

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »